Cẩm nang phát triển một fanpage bán hàng hiệu quả trên Facebook
Facebook Ads Quảng cáo Facebook Xây dựng Fanpage Xây dựng nội dung Fanpage

Cẩm nang phát triển fanpage Facebook bán hàng hiệu quả

Khi tôi viết những dòng này, số tài khoản Facebook ở Việt Nam đã lên đến 20 triệu và 15,2 triệu  trong số đó là tài khoản khai báo họ từ 18 đến 35 tuổi, bạn có thể nhìn thấy link Facebook của rất nhiều cửa hàng tại Hà Nội, Sài Gòn và các tỉnh […]

Cách thức liên hệ với Facebook tại Việt Nam
Facebook Ads Hỗ trợ Facebook Xây dựng Fanpage

Cách liên hệ Facebook Việt Nam và trung tâm trợ giúp Facebook(Facebook Help)

Nếu bạn gặp các vướng mắc về Tài khoản cá nhân, Fanpage, Quảng cáo, Thanh toán Facebook hay Báo cáo vi phạm…Trước tiên bạn phải vào trung tâm trợ giúp Facebook, nếu không có thì bạn mới liên hệ với Facebook vì mọi thông tin bạn cần tìm hiểu về Facebook cá nhân hoặc doanh […]