Quảng cáo “tương tác” trên Facebook di động
Facebook Ads

Quảng cáo “tương tác” trên Facebook di động

Với các hình thức quảng cáo Facebook Mobile App Ads mới, bạn có thể nhắc nhở người dùng mở và sử dụng tiếp ứng dụng, hay nâng cấp lên một phiên bản mới, chơi một level mới trên game, nghe các bản nhạc mới vừa đăng, hay sử dụng những ưu đãi mới được cập nhật vào ứng dụng…

Dạng Quảng cáo mới trên Facebook di động sẽ link trực tiếp tới ứng dụng đã cài đặt

Bạn có thể quảng cáo để NHẮC người dùng mở lại ứng dụng mua sắm sản phẩm

Hay chơi game

Hay nghe 1 album nhạc mới

Ngoài ra Facebook cũng cung cấp giải pháp quảng cáo cài đặt ứng dụng (Mobile App Install Ads) giúp các nhà phát triển nhanh chóng tăng lượng tải và cài đặt ứng dụng.

(*) https://developers.facebook.com/preferredmarketingdevelopers/mobile/measurement/#localytics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *